CÁC ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP NĂM 2022

1) Đợt 1, xét ngày 01/03/2022.
2) Đợt 2, xét ngày 24/06/2022.
3) Đợt 3, xét ngày 12/07/2022.
4) Đợt 4, xét ngày 06/09/2022.

THÔNG BÁO

Sinh viên được cấp chứng chỉ GDQPAN vào học kì II, III năm học 2019 – 2020 đến Phòng đào tạo (C008) nhận vào giờ hành chính.

CÁC ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP NĂM 2022

1) Đợt 1, xét ngày 01/03/2022.
2) Đợt 2, xét ngày 24/06/2022.
3) Đợt 3, xét ngày 12/07/2022.
4) Đợt 4, xét ngày 06/09/2022.