THÔNG BÁO

Thông tin tuyển sinh 2018


  Thông tin tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2018

Thực tập sư phạm năm học 2017-2018


  Kế hoạch họp các đoàn thực tập sư phạm năm học 2017-2018

  File danh sách đoàn thực tập năm học 2017-2018

  Các biểu mẫu Phụ lục


Thông tin tốt nghiệp


  Danh sách SV tốt nghiệp đợt 1 năm 2018:

- Hệ đại học chính quy

- Hệ cao đẳng chính quy

- Hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học VLVH

- Hệ cao đẳng VLVH

- Hệ đại học VLVH

- Hệ trung cấp VLVH

  Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học bằng thứ hai và hệ liên thông , hình thức chính quy

  Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2018


Hệ chính quy


  Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi các học phần môn chung học kì 1, năm học 2017-2018 (26.12.2017)  

  Thông báo Lịch thi của các sinh viên hoãn thi, được thi lại (21.12.2017)  

  Thông báo một số vấn đề về công tác chuyên môn năm học 2017-2018 (15.12.2017)  

- Sinh viên lưu ý: Khi đi thi, phải mang theo Thẻ sinh viên và Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước để xuất trình khi vào phòng thi.

  Thông báo về đăng kí môn học bổ sung học kì 2, năm học 2017-2018 (15.12.2017)  

  Thông báo về việc nhận diện sinh viên dự thi - Kì thi khảo sát đầu vào Tiếng Anh không chuyên đợt 1, năm học 2017-2018 (02.12.2017)  

  Kết quả thi - Kì thi khảo sát đầu vào Tiếng Anh không chuyên đợt 1, năm học 2017-2018   

  Phòng thi 01 - 30  

  Phòng thi 31 - 60  

  Phòng thi 61 - 90  

  Danh sách phòng thi - Kì thi khảo sát đầu vào Tiếng Anh không chuyên đợt 1, năm học 2017-2018 (21.11.2017)  

  Phòng thi 01 - 30 (21.11.2017)  

  Phòng thi 31 - 60 (21.11.2017)  

  Phòng thi 61 - 90 (21.11.2017)  

  File danh sách sinh viên hỗ trợ đăng kí tham dự kì thi khảo sát đầu vào Tiếng Anh không chuyên đợt 1, năm học 2017-2018 (01.11.2017)  

  Danh sách thí sinh đăng kí dự thi hệ đại học bằng thứ hai, hình thức chính quy năm 2017 (20.10.2017)  

  Danh sách thí sinh đăng kí dự thi hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức chính quy năm 2017 (20.10.2017)  

  Thời khóa biểu lớp ôn tập hệ đại học bằng thứ hai, hình thức chính quy năm 2017 (20.10.2017)  

  Thời khóa biểu lớp ôn tập hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức chính quy năm 2017 (20.10.2017)  

Hệ vừa làm vừa học


  Danh sách SV thi lại HP Tiếng Anh (3) - Hệ đại học VLVH - Khóa 13 (Phòng thi: Phòng họp A)   

  Thời khóa biểu ôn tập tuyển sinh hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức VLVH năm 2017 (30.08.2017)  

- Ngành Giáo dục Tiểu học: Lớp 1 những thí sinh có tên từ vần A đến vần O, Lớp 2 từ vần P đến vần Y

- Ngành Giáo dục Mầm non: Lớp 1 những thí sinh có tên từ vần A đến vần K, Lớp 2 từ vần L đến vần S, Lớp 3 từ vần T đến vần Y

- Ngành Sư phạm Tiếng Anh: Lớp 1 những thí sinh có tên từ vần A đến vần L, Lớp 2 từ vần M đến vần Y

  Thời khóa biểu ôn tập tuyển sinh hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, hình thức VLVH năm 2017 (30.08.2017)  

Ghi chú:


Trang web hiện đang bảo trì, các thông tin khác vui lòng xem tại http://sgu.edu.vn.