CÁC ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP NĂM 2023

1) Đợt 1, xét ngày 21/02/2023.
2) Đợt 2, xét ngày 23/06/2023.
3) Đợt 3, xét ngày 11/07/2023.
4) Đợt 4, xét ngày 05/09/2023

(Sinh viên nộp các loại chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để đạt điều kiện CNTN trước ngày xét CNTN từ 7 đến 30 ngày)

THÔNG BÁO

Sinh viên được cấp chứng chỉ GDQPAN vào học kì II, III năm học 2019 – 2020 đến Phòng đào tạo (C008) nhận vào giờ hành chính.