Trang chủ

THÔNG BÁO KHẨN

SV được công nhận tốt nghiệp đợt 2, năm 2018 liên hệ với Văn phòng khoa để nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ 10g, ngày 06/07/2018.