CÁC ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP NĂM 2023

1) Đợt 1, xét ngày 21/02/2023.
2) Đợt 2, xét ngày 23/06/2023.
3) Đợt 3, xét ngày 11/07/2023.
4) Đợt 4, xét ngày 05/09/2023

(Sinh viên nộp các loại chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để đạt điều kiện CNTN trước ngày xét CNTN từ 15 đến 45 ngày)

THÔNG BÁO

Sinh viên được cấp chứng chỉ GDQPAN vào học kì II, III năm học 2019 – 2020 đến Phòng đào tạo (C008) nhận vào giờ hành chính.

CÁC ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP NĂM 2023

1) Đợt 1, xét ngày 21/02/2023.
2) Đợt 2, xét ngày 23/06/2023.
3) Đợt 3, xét ngày 11/07/2023.
4) Đợt 4, xét ngày 05/09/2023

(Sinh viên nộp các loại chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để đạt điều kiện CNTN trước ngày xét CNTN từ 15 đến 45 ngày)