CÁC ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP NĂM 2021

1) Đợt 1, xét ngày 02/03/2021, nhận chứng chỉ đầu ra từ 04/01/2021 đến hết 05/02/2021.
2) Đợt 2, xét ngày 25/06/2021.
3) Đợt 3, xét ngày 13/07/2021.
4) Đợt 4, xét ngày 07/09/2021.

THÔNG BÁO

Sinh viên được cấp chứng chỉ GDQPAN vào học kì II, III năm học 2019 – 2020 đến Phòng đào tạo (C008) nhận vào giờ hành chính.

CÁC ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP NĂM 2021

1) Đợt 1, xét ngày 02/03/2021.
2) Đợt 2, xét ngày 25/06/2021, nhận chứng chỉ đầu ra từ 15/05/2021 đến hết 18/06/2021.
3) Đợt 3, xét ngày 13/07/2021.
4) Đợt 4, xét ngày 07/10/2021 (dự kiến).