Liên hệ

Phòng đào tạo trường Đại học Sài Gòn

273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 0283.8352309
Email: p_daotao@sgu.edu.vn

Trainning Department, Sai Gon University
273 An Duong Vuong Street, 3 Wards, 5 District, Ho Chi Minh city, Vietnam
Phone: 0283.8352309
Email: p_daotao@sgu.edu.vn