Danh sách sinh viên đăng kí thực tập tốt nghiệp, học kì 2 năm học 2018 – 2019

Hiện Phòng Đào tạo đã cập nhật danh sách đăng kí các khoa/ngành sau:

1) Ngành Toán ứng dụng

2) Ngành Luật

3) Ngành Quản lý giáo dục

      4) Ngành Kế toán

5) Ngành Tài chính ngân hàng (chuyên ngành tài chính)

6) Ngành Tài chính ngân hàng (chuyên ngành ngân hàng)

7) Ngành Tâm lí học 

8) Ngành Quản trị kinh doanh

9) Ngành Ngôn ngữ Anh

10) Ngành Khoa học thư viện

11) Ngành Khoa học môi trường

12) Ngành Công nghệ thông tin

13) Ngành Quản trị văn phòng

Chú ý:  Mọi thắc mắc về danh sách trên, Khoa/Ngành liên hệ A.Thuấn (Phòng HB109).