Danh sách sinh viên (theo phòng thi) tham gia kì thi khảo sát đầu vào tiếng Anh không chuyên, đợt 2 năm học 2017 – 2018

Kì thi: Khảo sát đầu vào tiếng Anh không chuyên, đợt 2 năm học 2017 – 2018.
Ngày thi: 14/04/2018
Giờ thi: 13h00
Sinh viên xem thông tin cá nhân, phòng thi, địa điểm thi và giờ thi cụ thể dưới đây. Mọi thắc mắc liên hệ phòng HB109 trước ngày thi.

Cập nhật:  Phòng thi số 30 thay đổi địa điểm thi (Phòng thi mới C.C102)
Lưu ý: Sinh viên mang theo Thẻ sinh viên và Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân để xuất trình khi vào phòng thi.