Danh sách SV được cấp chứng chỉ Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh – Học kì 2, năm học 2018-2019

Sinh viên nhấn vào liên kết tương ứng để xem danh sách.

  1. Danh sách SV được cấp chứng chỉ Giáo dục Thể chất – Hệ Cao đẳng.
  2. Danh sách SV được cấp chứng chỉ Giáo dục Thể chất – Hệ Đại học. 
  3. Danh sách SV được cấp chứng chỉ Quốc Phòng An ninh – Hệ Cao đẳng.
  4. Danh sách SV được cấp chứng chỉ Quốc Phòng An ninh – Hệ Cao đẳng.
%d bloggers like this: