File danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập sư phạm năm học 2018-2019

Các khoa/ngành sử dụng các file tương ứng bên dưới để cho sinh viên đăng  kí và nộp về theo đúng thời gian quy định trong thông báo đã gửi qua đường công văn.

Ngành Liên kết
Thực tập tại các trường THPT
SP Toán Tải về
SP Vật lí Tải về
SP Hóa Tải về
SP Sinh học Tải về
SP Ngữ văn Tải về
SP Lịch sử Tải về
SP Địa lý Tải về
SP Tiếng Anh Tải về
Quản lý Giáo dục Tải về
Thực tập tại các trường THCS Cập nhật 21/11/2018
SP KTCN Tải về
SP KTNN Tải về
SP KTGD Tải về
SP Toán Tải về
SP Vật lí Tải về
SP Hóa Tải về
SP Sinh học Tải về
SP Ngữ văn Tải về
SP Lịch sử Tải về
SP Địa lý Tải về
SP Tiếng Anh Tải về
Giáo dục Chính trị Tải về
Quản lý Giáo dục Tải về
Sư phạm Âm nhạc Tải về
Sư phạm Mĩ thuật Tải về
Thực tập tại các trường Mầm non Tải về
Thực tập tại các trường Tiểu học Tải về
%d bloggers like this: