Lịch thi của SV hoãn thi được thi lại (bổ sung) – HK2, năm học 2021-2022

MSSV Họ và tên SV Mã MH Tên MH Ngày thi Giờ thi Phòng thi
3118410238 Lê Văn Long 841464 Lập trình Web và ứng dụng nâng cao 16/06/2022 12g30 C.A508
3119341026 Diệp Trí Tín 834415 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong môi trường 20/06/2022 15g00 C.E302
3119341029 Phạm Thị Ngọc Trân 834406 Vẽ kỹ thuật môi trường SV liên hệ khoa để xem lịch thi  
3119530064 Quan Hiếu Nghĩa 853408 Tâm lí học gia đình 14/06/2022 09g30 1.B003
3119530064 Quan Hiếu Nghĩa 853405 Tâm lí học giáo dục 17/06/2022 12g30 1.A301
3119530064 Quan Hiếu Nghĩa 853406 Tâm lí học lệch chuẩn 20/06/2022 07g00 1.B101