Tải về sổ tay đăng kí môn học, học kì 1 năm học 2018-2019

Sinh viên xem thông tin và tải về sổ tay đăng kí môn học, học kì 1 năm học 2018-2019 ở chức năng “Tải về sổ tay đăng kí môn học” trên trang chủ, hoặc TẠI ĐÂY.

Hướng dẫn: Vị trí liên kết trên trang chủ để tải về sổ tay đăng kí môn học xem chỗ khoanh tròn trong hình dưới đây: