TB: Thi khảo sát đầu vào tiếng Anh không chuyên đợt 3 năm học 2017-2018

Theo kế hoạch, Trường sẽ tổ chức thi khảo sát đầu vào Tiếng Anh không chuyên (ĐVTAKC) đợt 3, năm học 2017-2018 vào ngày 21/7/2018. Để thực hiện kì thi khảo sát, Trường thông báo các vấn đề có liên quan như sau:

Đăng kí, đóng lệ phí thi khảo sát: Các khoa/ngành thông báo đến sinh viên (SV), lập danh sách, thu lệ phí các SV đăng kí thi khảo sát ĐVTAKC đợt 3 trước ngày 10/07/2018. Sau đó, nộp lệ phí thi của SV về Phòng Kế hoạch – Tài chính, nộp danh sách SV đăng kí thi khảo sát ĐVTAKC đợt 3 về Phòng Đào tạo (HB 107) từ ngày 10/7/2018 đến 11/7/2018. (Các khoa/ngành có thể tải file danh sách SV chưa đủ điều kiện học học phần Tiếng Anh I  TẠI ĐÂY).

–  Lệ phí thi khảo sát: 50.000đ/SV.

–  Phòng Đào tạo thông báo danh sách các phòng thi: ngày 18/7/2018.

–  Thời gian thi khảo sát: chiều thứ 7, ngày 21/7/2018.

–  Địa điểm thi: Cơ sở chính, 273 An Dương Vương, P3, Q5.

–  Thông báo kết quả thi khảo sát: ngày 26/7/2018.

–  SV theo dõi thông báo, danh sách phòng thi, kết quả thi khảo sát trên website Phòng Đào tạo.

– Trường sẽ thông báo kế hoạch mở nhóm/lớp các học phần Tiếng Anh tăng cường sau đợt thi.

Đề nghị các khoa/ngành thông báo tới cố vấn học tập, SV nội dung thông báo này và tổ chức thực hiện tốt các công việc có liên quan./.