TB: Thi khảo sát tiếng Anh đợt 2 năm học 2017-2018

Theo kế hoạch, Trường sẽ tổ chức thi khảo sát ĐVTAKC đợt 2, năm học 2017-2018 vào ngày 14/4/2018. Để thực hiện kì thi khảo sát, Trường thông báo các vấn đề có liên quan như sau:

Đăng kí, đóng lệ phí thi khảo sát: SV đăng kí, đóng lệ phí thi khảo sát (50.000đ/SV) tại văn phòng khoa trước ngày 29/3/2018. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các khoa/ngành lập danh sách SV đăng kí thi khảo sát ĐVTAKC đợt 2, Trường gửi tới các khoa/ngành danh sách SV chưa đủ điều kiện học học phần Tiếng Anh I, vui lòng download TẠI ĐÂY.

– Các khoa nộp lệ phí thi của SV về Phòng Kế hoạch – Tài chính, nộp danh sách SV đăng kí thi khảo sát ĐVTAKC đợt 2 về Phòng Đào tạo (HB 107, cô Hương) vào ngày 30/3/2018.

– Phòng Đào tạo thông báo danh sách các phòng thi: ngày 10/4/2018.

– Thời gian thi khảo sát: chiều thứ 7, ngày 14/4/2018.

– Địa điểm thi: cơ sở chính, 273 An Dương Vương, P.3, Q.5.

– Thông báo kết quả thi khảo sát: ngày 20/4/2018.

– SV theo dõi thông báo, danh sách phòng thi, kết quả thi khảo sát theo địa chỉ http://daotao.sgu.edu.vn.

– Trường sẽ thông báo kế hoạch mở nhóm/lớp các học phần Tiếng Anh tăng cường sau đợt thi.
Đề nghị các khoa/ngành thông báo tới cố vấn học tập, SV nội dung thông báo này và tổ chức thực hiện tốt các công việc có liên quan./.