Thông báo lịch thi của các sinh viên hoãn thi, xin thi lại học kì 1 năm học 2022-2023

TT Mã SV Họ và tên SV Mã HP Tên học phần Nhóm thi Tổ thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi
1 3119341026 Diệp Trí Tín 834415 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong môi trường DKM1211_01 001 05/01/2023 12g30 C.B002
2 3119330473 Lê Thị Bảo Trang 833402 Quản trị thương hiệu DQK1201_01 001 04/01/2023 07g00 1.A102
  • Ghi chú: Các sinh viên khác xem lịch thi lại tại trang cá nhân của hệ thống Thông tin đào đạo (http://thongtindaotao.sgu.edu.vn)