Thông báo về việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các ngành sư phạm, đợt xét ngày 14/7/2020

Phòng Đào tạo thông báo về việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các ngành sư phạm, đợt xét ngày 14/7/2020 như sau:

  1. Thời gian: Từ 13g30 ngày 14/8/2020 (thứ Sáu).
  2. Địa điểm: Phòng Đào tạo (C008, cơ sở chính).

Lịch cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các ngành ngoài sư phạm và sinh viên tốt nghiệp các đợt xét khác sẽ có thông báo sau.