Thông báo về việc đi học trở lại của sinh viên, học viên sau thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh COVID-19

Chú ý: Khi đi thực tập hoặc tham gia giảng dạy, học tập trung giảng viên và sinh viên phải:
1) Tuân thủ sự kiểm tra, giám sát sức khỏe phòng dịch của Nhà trường, của cơ quan hay đơn vị thực tập;
2) Tuân thủ các quy định phòng chống Covid-19 của Chính phủ và Thành phố;
3) Đảm bảo tốt vệ sinh, an toàn phòng dịch theo các hướng dẫn của Bộ Y tế, theo các tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Thành phố (đặc biệt phải: luôn luôn đeo khẩu trang; giữ đúng giãn cách theo quy định; thực hiện đúng vệ sinh phòng dịch).
4) Xem Thời khóa biểu các nhóm lớp học tập trung từ ngày 04/05/2020 tại đây.

Chi tiết thông báo: