Thông báo về việc hoãn tổ chức kì thi khảo sát Tiếng Anh đầu vào, đợt 3 năm học 2019 – 2020

Thực hiện Thông báo số 1618/TB-ĐHSG về việc điều chỉnh một số hoạt động của Nhà Trường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Đào tạo thông báo hoãn tổ chức kì thi khảo sát Tiếng Anh đầu vào, đợt 3 năm học 2019 – 2020 ngày 08/8/2020. Thời gian tổ chức sẽ được thông báo sau.