Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh học kì II, III năm học 2019 – 2020

Sinh viên được cấp chứng chỉ GDQPAN vào học kì II, III năm học 2019 – 2020 đến Phòng đào tạo (C008) nhận vào giờ hành chính.