Thông báo về việc tổ chức thi khảo sát đầu vào Tiếng Anh không chuyên đợt 3, năm học 2018 – 2019

Lưu ý:
– Các Khoa/Ngành tải danh sách SV tại đây.
– Các sinh viên khóa cũ (K14 trở về trước) tự liên hệ với Khoa/Ngành để đăng kí vào tờ riêng.