Thông báo về việc tổ chức thi khảo sát Tiếng Anh đầu vào đợt 2 năm học 2020 – 2021

Một số chú ý quan trọng:

1) Ngày thi đợt 2: chiều Thứ Bảy, ngày 10/04/2021.

2) Khoa/Ngành tải về danh sách sinh viên TẠI ĐÂY