Thông báo về việc tổ chức thi khảo sát Tiếng Anh đầu vào không chuyên đợt 3 năm học 2019 – 2020

Một số chú ý quan trọng:

1) Các quy định về đề thi, miễn Khảo sát, đối tượng thi, kế hoạch thi Khảo sát năm học 2019 – 2020, vui lòng xem Tại đây.

2) Ngày thi đợt 3: chiều Thứ Bảy, ngày 08/8/2020.

3) Khoa/Ngành tải về danh sách sinh viên TẠI ĐÂY

Lưu ý: Thực hiện Thông báo số 1618/TB-ĐHSG về việc điều chỉnh một số hoạt động của Nhà Trường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Đào tạo thông báo hoãn tổ chức kì thi khảo sát Tiếng Anh đầu vào, đợt 3 năm học 2019 – 2020. Thời gian tổ chức sẽ được thông báo sau.

%d bloggers like this: