Thông báo về việc việc giới hạn truy cập trang thông tin đào tạo, phục vụ đăng kí môn học

Thông báo: Để đảm bảo lưu lượng cho việc đăng kí môn học, kể từ 20g ngày 3/12/2018 cho đến hết đợt, chỉ những sinh viên trong thời gian đăng kí môn học (theo kế hoạch) mới truy cập vào được trang Thông tin đào tạo.

 

%d bloggers like this: