Đăng kí môn học

SỔ TAY ĐĂNG KÍ MÔN HỌC - HK2 (Năm học 2018 - 2019)

1) Các vấn đề chung liên quan đến đăng kí môn học học kì 2. –> TẢI VỀ 

2) Thời khóa biểu các môn chung. –> TẢI VỀ 

3) Thời khóa biểu các môn chuyên ngành: 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
STTMã NgànhTải về thời khóa biểu
1CCNSP Kỹ thuật Công nghiệp
2CGTGiáo dục Tiểu học
3CKGSP Kinh tế Gia đình
4CKNSP Kỹ thuật Nông nghiệp
5CGMGiáo dục Mầm non
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
STTMã NgànhTải về thời khóa biểu
1DANNgôn ngữ Anh
2DCMCông nghệ Kĩ thuật Môi trường 
3DCTCông nghệ thông tin 
4DCVCông nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 
5DDDKĩ thuật Điện, Điện tử 
6DDEKỹ thuật điện 
7DDISP Địa lý
8DDTKĩ thuật Điện tử, Truyền thông 
9DDVKỹ thuật điện tử – viễn thông 
10DGMGiáo dục Mầm non
11DGTGiáo dục Tiểu học
12DHOSP Hóa
13DKDCông nghệ Kĩ thuật điện, điện tử 
14DKEKế toán
15DKMKhoa học môi trường 
16DKPKỹ thuật phần mềm 
17DKTCông nghệ KT điện tử, truyền thông 
18DKV  (DTT)Khoa học Thư viện (Thông tin – Thư viện)  
19DLISP Vật lí
20DLULuật
21DMISP Mỹ thuật
22DNAThanh nhạc 
23DNHSP Âm nhạc 
24DQGQuản lý Giáo dục
25DQKQuản trị kinh doanh
26DQTQuốc tế học
27DQVQuản trị văn phòng
28DSASP Tiếng Anh
29DSISP Sinh học
30DSUSP Lịch sử
31DTLTâm lí học
32DTNTài chính – Ngân hàng
33DTOSP Toán
34DTUToán ứng dụng
35DVASP Ngữ văn
36DVIViệt Nam học
37DKQKinh doanh quốc tế
38DGDGiáo dục chính trị