Tải về danh sách sinh viên đoàn thực tập, năm học 2019 - 2020

Vui lòng chọn trường thực tập để lọc danh sách:

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Trường Đại học Sài Gòn:
- Phòng HB107, khu hiệu bộ, 273 An Dương Vương, P3, Q5, TP Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 38352309 - (028) 38338975
- Fax: (028) 38338975 - Email: p_daotao@sgu.edu.vn