Tải hợp đồng và phụ lục thực tập sư phạm năm học 2019 - 2020

Vui lòng chọn trường thực tập để tải về hợp đồng và phụ lục:

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Chuyên viên phụ trách thực tập sư phạm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Sài Gòn:
- Cô Dương Thị Thu Vân
- Số điện thoại: 091.884.9990
- Email: vandt2512@gmail.com