Phòng Đào tạo trường Đại học Sài Gòn có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công việc thuộc lĩnh vực đào tạo.

Thông tin liên lạc

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sài Gòn
ĐC: 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 0283.8352309
Email: p_daotao@sgu.edu.vn

Trainning Department, Sai Gon University
Add: 273 An Duong Vuong Street, Ward 3,  District 5, Ho Chi Minh city, Vietnam
Phone: 0283.8352309
Email: p_daotao@sgu.edu.vn