Thứ sáu, 28 Tháng 4 2017
Blue Red Green

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng HB107, Trường Đại học Sài Gòn - 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 38.338.975 - 38.352.309

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thời gian liên hệ công tác:

  • Buổi sáng: từ 07:30 - 11:30
  • Buổi chiều: từ 13:30 - 17:00