Thứ sáu, 28 Tháng 4 2017
Blue Red Green

[Khẩn] Thông báo về việc đăng kí môn học học kì 2, năm học 2016-2017 (06/12/2016)

Do lỗi từ phía nhà cung cấp dịch vụ mạng, nếu SV truy cập bằng địa chỉ: thongtindaotao.sgu.edu.vn không được, SV truy cập thay thề bằng địa chỉ : http://203.162.37.2
Để không ảnh hưởng thời gian ĐKMH, SV khóa 13 trình độ đại học và khóa 14 trình độ cao đẳng sẽ được kéo dài thời gian ĐKMH đến hết ngày 07/12/2016.