Thứ sáu, 28 Tháng 4 2017
Blue Red Green

Hướng dẫn nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học bằng thứ hai, liên thông từ CĐ lên ĐH chính quy năm 2016

1. Thí sinh trúng tuyển đại học bằng thứ hai, liên thông từ CĐ lên ĐH chính quy năm 2016 nhập học bảng hướng dẫn sau:

2. Trường đã gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh. Trong trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo trúng tuyển, thí sinh vẫn đến Trường nhập học theo đúng thời gian quy định.

3. Tra cứu mã số sinh viên tại đây:

- Ngành Ngôn ngữ Anh (hệ đại học bằng thứ hai, hình thức chính quy)

- Ngành Giáo dục Tiểu học (hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức chính quy)

- Ngành Giáo dục Mầm non (hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức chính quy)