Thứ sáu, 28 Tháng 4 2017
Blue Red Green

Danh sách sinh viên thi lại học kì 2 năm học 2015-2016, hệ liên thông VLVH khóa 15, 16

1. Danh sách Sinh viên thi lại hệ liên thông VLVH - Khóa 15 (Bấm vào đây để xem)

2. Danh sách Sinh viên thi lại hệ liên thông VLVH - Khóa 16 (Bấm vào đây để xem) (điều chỉnh phòng thi môn Bổ sung đại số đại cương tại đây)

Lưu ý:

- SV xem danh sách để đóng tiền lệ phí thi lại.
- SV không có tên trong danh sách sẽ không được dự thi.
- Mọi thắc mắc xin liên hệ A. Thanh (P. Đào tạo - HB109) trước ngày thi để được giải quyết.