Thứ sáu, 28 Tháng 4 2017
Blue Red Green
Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sài Gòn

  • Nhiệm vụ:   Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công việc về lĩnh vực đào tạo của trường.
  • Thành tích:

               - Năm học 2009 – 2010:     Tập thể Lao động xuất sắc

               - Năm học 2010 – 2011:      Tập thể Lao động xuất sắc

               - Năm học 2011 – 2012:      Bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP

               - Năm học 2012 – 2013:      Tập thể Lao động xuất sắc

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

Trình độ

Chuyên ngành

DANH SÁCH CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

1

Mỵ Giang Sơn

1959

Trưởng phòng

Tiến sĩ

Quản lí giáo dục

2

Huỳnh Tổ Hạp

1962

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin

3

Hán Thị Thu Trang

1981

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

Quản lí giáo dục

4

Dương Thị Thu Vân

1982

Chuyên viên

Thạc sĩ

Quản lí giáo dục

5

Lê Xinh Tươm

1975

Chuyên viên

Thạc sĩ

Ngôn ngữ học

6

Trần Thị Hồng

1979

Chuyên viên

Thạc sĩ

Ngôn ngữ học

7

Nguyễn Thị Hương

1981

Chuyên viên

Cử nhân

Công nghệ Sinh học

8

Lê Thị Khánh Vân

1983

Chuyên viên

Thạc sĩ

Quản lí giáo dục

9

Trần Nguyễn Minh Hiếu

1987

Chuyên viên

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin

10

Nguyễn Thị Phương Anh

1985

Chuyên viên

Cử nhân

Thư viện thông tin

11

Nguyễn Chí Thanh

1987

Chuyên viên

Cử nhân

Công nghệ thông tin

12

Hoàng Mạnh Hà

1984

Chuyên viên

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin