Thứ sáu, 28 Tháng 4 2017
Blue Red Green

Kết quả phúc khảo bài thi môn chung - Học kì 1, năm học 2016-2017

Xem tiếp...

Kết quả thi - Kì thi khảo sát đầu vào Tiếng Anh không chuyên đợt 2, năm học 2016-2017

Xem tiếp...

Danh sách phòng thi - Kì thi khảo sát đầu vào Tiếng Anh không chuyên đợt 2 năm học 2016-2017 ngày 01/04/2017

Lưu ý: Khi đi thi, sinh viên mang theo Thẻ sinh viênGiấy chứng minh nhân dân để xuất trình khi vào phòng thi. Mọi thắc mắc, SV liên hệ Phòng Đào tạo (HB107) trước ngày 01/4/2017 để được giải quyết.

Xem tiếp...

Thông báo về việc đăng kí môn học học kì 3, năm học 2016-2017

Xem tiếp...

File danh sách sinh viên phục vụ việc đăng kí thi khảo sát đầu vào tiếng Anh không chuyên đợt 2, năm học 2016-2017

Xem tiếp...