Thứ sáu, 28 Tháng 4 2017
Blue Red Green

Danh sách sinh viên thi lại lần 1 (bổ sung), lần 2 - Học kì 1 , năm học 2015-2016 - Hệ liên thông từ Trung cấp lên CĐ VLVH khóa 15

Xem tiếp...

Danh sách sinh viên thi lại lần 2 - Học kì 2, năm học 2015-2016 - Hệ liên thông từ CĐ lên ĐH VLVH khóa 15 (điều chỉnh phòng thi)

Xem tiếp...

Danh sách sinh viên thi lại lần 2 - Học kì 2, năm học 2015-2016 - Hệ liên thông từ CĐ lên ĐH, liên thông từ Trung cấp lên CĐ VLVH khóa 16 (điều chỉnh phòng thi)

Xem tiếp...

Thông báo v/v thi lại lần 2 học kì II năm học 2015-2016 khóa 15; thi lại lần 2 học kì I năm học 2016-2017 khóa 16 - Hệ liên thông từ CĐ lên ĐH (VLVH)

Xem tiếp...

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp - Hệ liên thông từ CĐ lên ĐH VLVH, khóa 15

Xem tiếp...