Chương trình đào tạo chu kì 2016-2020

Mã ngành Ngành Liên kết
Trình độ đại học
DTO SP Toán Tải về
DLI SP Vật lí Tải về
DHO SP Hóa Tải về
DSI SP Sinh học Tải về
DVA SP Ngữ văn Tải về
DSU SP Lịch sử Tải về
DDI SP Địa lý Tải về
DSA SP Tiếng Anh Tải về
DGT Giáo dục Tiểu học Tải về
DNH SP Âm nhạc Tải về
DMI SP Mỹ thuật Tải về
DGM Giáo dục Mầm non Tải về
DGD Giáo dục Chính trị Tải về
DKE Kế toán Tải về
DQK Quản trị kinh doanh Tải về
DKM Khoa học môi trường Tải về
DQV Quản trị văn phòng Tải về
DTN Tài chính – Ngân hàng Tải về
DLU Luật Tải về
DQG Quản lý Giáo dục Tải về
DTU Toán ứng dụng Tải về
DTL Tâm lí học Tải về
DVI Việt Nam học Tải về
DAN Ngôn ngữ Anh Tải về
DTV Thư viện – Thông tin Tải về
DKV Khoa học Thư viện Tải về
DQT Quốc tế học Tải về
DNA Thanh nhạc Tải về
DCM Công nghệ Kĩ thuật Môi trường Tải về
DCT Công nghệ thông tin Tải về
DDD Kĩ thuật Điện, Điện tử Tải về
DDT Kĩ thuật Điện tử, Truyền thông Tải về
DKD Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử Tải về
DKT Công nghệ KT điện tử, truyền thông Tải về
Trình độ cao đẳng
CKG SP Kinh tế Gia đình Tải về
CCN SP Kỹ thuật Công nghiệp Tải về
CKN SP Kỹ thuật Nông nghiệp Tải về
CGT Giáo dục Tiểu học Tải về
CGM Giáo dục Mầm non Tải về
%d bloggers like this: