Chương trình đào tạo chu kì 2016-2020

Mã ngành Ngành Phần mô tả Đề cương chi tiết Bản cập nhật 2019
Trình độ đại học
DTO SP Toán Tải về Tải về
DLI SP Vật lí Tải về Tải về
DHO SP Hóa Tải về Tải về
DSI SP Sinh học Tải về Tải về
DVA SP Ngữ văn Tải về Tải về
DSU SP Lịch sử Tải về Tải về
DDI SP Địa lý Tải về Tải về
DSA SP Tiếng Anh Tải về Tải về
DGT Giáo dục Tiểu học Tải về Tải về
DNH SP Âm nhạc Tải về Tải về
DMI SP Mỹ thuật Tải về Tải về
DGM Giáo dục Mầm non Tải về Tải về
DKH Sư phạm Khoa học tự nhiên Tải về Tải về
DLD Sư phạm Lịch sử – Địa lý Tải về Tải về
DGD Giáo dục Chính trị Tải về Tải về
DKE Kế toán Tải về Tải về
DQK Quản trị kinh doanh Tải về Tải về
DKM Khoa học môi trường Tải về Tải về
DQV Quản trị văn phòng Tải về Tải về
DTN Tài chính – Ngân hàng Tải về Tải về Tải về
DLU Luật Tải về Tải về Tải về
DQG Quản lý Giáo dục Tải về Tải về
DTU Toán ứng dụng Tải về Tải về
DTL Tâm lí học Tải về Tải về
DVI Việt Nam học Tải về Tải về
DAN Ngôn ngữ Anh Tải về Tải về
DTV Thư viện – Thông tin Tải về Tải về
DKV Khoa học Thư viện Tải về Tải về
DQT Quốc tế học Tải về Tải về
DNA Thanh nhạc Tải về Tải về
DCM Công nghệ Kĩ thuật Môi trường Tải về Tải về
DCT Công nghệ thông tin Tải về Tải về
DKP Kỹ thuật phần mềm Tải về Tải về
DDD Kĩ thuật Điện, Điện tử Tải về Tải về
DDT Kĩ thuật Điện tử, Truyền thông Tải về Tải về
DKD Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử Tải về Tải về
DKT Công nghệ KT điện tử, truyền thông Tải về Tải về
Trình độ cao đẳng
CKG SP Kinh tế Gia đình Tải về Tải về
CCN SP Kỹ thuật Công nghiệp Tải về Tải về
CKN SP Kỹ thuật Nông nghiệp Tải về Tải về
CGT Giáo dục Tiểu học Tải về Tải về
CGM Giáo dục Mầm non Tải về Tải về