Điểm trúng tuyển ngành Ngôn Ngữ Anh, hệ đại học bằng thứ hai, hình thức chính quy, kì thi ngày 05/01/2020

 

Chú ý:

  • Thí sinh tra cứu điểm thi và kết quả trúng tuyển TẠI ĐÂY.
  • Hạn chót nhận đơn phúc khảo: 12/02/2020.
  • Giấy báo nhập học Trường đã chuyển qua đường bưu điện từ ngày 21/01/2020.
  • Ngày làm thủ tục nhập học: 14/02/2020. (Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển có tên trong danh sách trúng tuyển chưa nhận được Giấy báo nhập học vẫn đi nhập học theo lịch).
  • Học phí và lệ phí nhập học: Chuyển khoản qua ngân hàng theo hướng dẫn ở mặt sau của Giấy báo nhập học.
  • Thông tin về nhập học chi tiết (mặt sau của Giấy bào nhập học) có thể xem Tại đây.