Kết quả xét tuyển hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học, đợt xét tháng 10/2019

Kết quả xét tuyển hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học, đợt tháng 10/2019

1) Kết quả xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc cao đẳng (ngành Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Tiếng Anh)

– Quy định về xét tuyển (xem tại đây).

– Điểm trúng tuyển.

 

– Tra cứu danh sách trúng tuyển và mã số sinh viên TẠI ĐÂY.

2) Kết quả xét tuyển dựa vào thâm niên công tác, cụ thể thí sinh là giáo viên đã được tuyển vào biên chế hoặc có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên và tốt nghiệp cao đẳng từ năm 2016 trở về trước (Ngành Giáo dục tiểu học)

– Tra cứu danh sách trúng tuyển và mã số sinh viên TẠI ĐÂY.

3) Lưu ý

– Thí sinh nhận Giấy triệu tập trúng tuyển vào ngày 17/10/2019 tại Phòng Đào tạo (HB107).

– Thí sinh chuyển khoản học phí từ ngày 21/10/2019.

– Thí sinh làm thủ tục nhập học ngày 25/10/2019 (Xem hướng dẫn nhập học tại đây).

– Thời gian bắt đầu học tập: 04/11/2019.