Thông báo về việc xem thời khóa biểu khóa 20, học kì 1 năm 2020 – 2021

Sinh viên đăng nhập vào trang http://thongtindaotao.sgu.edu.vn để xem thời khóa biểu.

Lưu ý:

+ Sinh viên đăng nhập bằng mã số SV, mật khẩu mặc định là ngày sinh dạng ddmmyyyy. SV phải đổi mật khẩu cá nhân sau khi đăng nhập thành công.
+ Chỉ những SV đã hoàn tất thủ tục nhập học mới có tài khoản. Nếu đã nhập học, nhưng chưa có tài khoản, mời SV liên hệ P. Đào tạo (C.C007) để kiểm tra.
+  Các SV hoàn tất thủ tục nhập học sau ngày 10/10/2020, sẽ được cập nhật thông tin tiếp. Thời điểm cập nhật sẽ thông tin cụ thể sau.
+ Để xem TKB, sinh viên không cần đăng nhập, chỉ cần vào mục Xem TKB (xem thời khóa biểu), chọn “Cá nhân người dùng”, nhập tên tài khoản (MSSV), nên chọn dạng thức xem (ở góc trên bên trái) là “TKB học kì cá nhân”.