Tra cứu điểm thi và kết quả trúng tuyển ngành Ngôn Ngữ Anh, hệ đại học bằng thứ hai, hình thức chính quy, kì thi ngày 05/01/2020

 

Thí sinh tra cứu điểm thi và kết quả trúng tuyển TẠI ĐÂY.

Chú ý:

  • Hạn chót nhận đơn phúc khảo: 12/02/2020.
  • Giấy báo nhập học Trường đã chuyển qua đường bưu điện từ ngày 21/01/2020.
  • Ngày làm thủ tục nhập học: 14/02/2020. (Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển có tên trong danh sách trúng tuyển chưa nhận được Giấy báo nhập học vẫn đi nhập học theo lịch).
  • Học phí và lệ phí nhập học: Chuyển khoản qua ngân hàng theo hướng dẫn ở mặt sau của Giấy báo nhập học.
  • Thông tin về nhập học chi tiết (mặt sau của Giấy bào nhập học) có thể xem Tại đây.

Tra cứu điểm thi và kết quả trúng tuyển ngành Ngôn Ngữ Anh, hệ đại học bằng thứ hai, hình thức chính quy, kì thi ngày 05/01/2020