Kết quả xét Cảnh báo kết quả học tập và xét Buộc thôi học đợt 2 năm 2021

Sinh viên nhân vào các liên kết dưới đây để tải về danh sách tương ứng:
1) Danh sách Cảnh báo kết quả học tập hệ Chính quy.
2) Danh sách Cảnh báo kết quả học tập hệ Vừa làm vừa học.
3) Danh sách Cảnh báo kết quả học tập hệ Văn bằng 2.

4) Danh sách Buộc thôi học hệ Chính quy.
5) Danh sách Buộc thôi học hệ Vừa làm vừa học.

Thông báo về việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các ngành sư phạm, đợt xét ngày 14/7/2020

Phòng Đào tạo thông báo về việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các ngành sư phạm, đợt xét ngày 14/7/2020 như sau:

  1. Thời gian: Từ 13g30 ngày 14/8/2020 (thứ Sáu).
  2. Địa điểm: Phòng Đào tạo (C008, cơ sở chính).

Lịch cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các ngành ngoài sư phạm và sinh viên tốt nghiệp các đợt xét khác sẽ có thông báo sau.