Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 đối với các ngành sư phạm

Sinh viên các ngành sư phạm đã được xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại khoa từ ngày 01/7/2019.

Riêng đối với các sinh có điều chỉnh, cập nhật vào sáng 01/7/2019 sẽ nhận tại Phòng Đào tạo (HB107) từ ngày 01/7/2019.