Tra cứu danh sách trúng tuyển (và mã số sinh viên) hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức VLVH ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non và Sư phạm Tiếng Anh năm 2018