Tra cứu điểm thi tuyển sinh hệ đại học bằng thứ hai ngành Ngôn Ngữ Anh, hình thức chính quy, kì thi ngày 13,14/10/2018Trường sẽ nhận đơn phúc khảo bài thi từ 24/10/2018 đến 02/11/2018 tại phòng Đào tạo (HB107)