Tra cứu kết quả chấm phúc khảo môn chung, học kì 1 năm học 2018.Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Phòng Đào tạo.