Tra cứu trúng tuyển Đại học văn bằng hai, ngành Ngôn Ngữ Anh, kì thi ngày 13,14/10/2018