Văn bản – Biểu mẫu

STTTên văn bảnNgày kíMô tảTải về
1Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Sài Gòn01/12/2017- Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.TẢI VỀ
2Quyết định ban hành Chiến lược và phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học phần Trường Đại học Sài Gòn18/01/2018TẢI VỀ
4Quy định về việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ06/06/2018- Đối tượng, thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉTẢI VỀ
5Quy định về việc cấp bảng điểm học tập06/06/2018- Quy định về người có quyền yêu cầu và thủ tục yêu cầu cấp bảng điểm học tập.TẢI VỀ
6Quy định về việc hoãn thi06/06/2018- Quy định các trường hợp được hoãn thi, thủ tục hoãn thiTẢI VỀ
7Quy định về việc giải quyết thắc mắc, khiếu nại kết quả học tập của sinh viên
28/12/2018TẢI VỀ
8Quy định 2695/QyĐ-ĐHSG về việc xét công nhận tốt nghiệp đối với hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học21/10/2019- Quy định tốt nghiệp
- Đại học vừa làm vừa học
TẢI VỀ
9Thông báo 2696/TB-ĐHSG về việc xét công nhận tốt nghiệp đối với hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học21/10/2019- Thông báo tốt nghiệp
- Đại học vừa làm vừa học
TẢI VỀ
11Quy định 3089/QyĐ-ĐHSG về công tác tổ chức thi học kì03/12/2020Quy định về công tác tổ chức thi học kìTẢI VỀ
12Thông báo 536/ĐHSG-ĐT về việc áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp30/03/2020Thông báo về việc áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệpTẢI VỀ
13Quy chế đào tạo trình độ đại học (áp dụng khóa đào tạo tuyển sinh năm 2021 trở đi)22/02/2022Quy chế đào tạo trình độ đại họcTẢI VỀ
14Quy trình phúc khảo bài thi kết thúc học phần27/06/2022Đơn phúc khảo, quy trình phúc khảoTẢI VỀ
15Đơn phúc khảo27/06/2022Đơn phúc khảoTẢI VỀ
16Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp sớm, trễ tiến độXét công nhận tốt nghiệp, đơn, sớm/trễ tiến độTẢI VỀ
17Thông báo về việc tổ chức dạy học các học phần tiếng Anh không chuyên áp dụng từ năm học 2021 - 202219/11/2021Tiếng Anh không chuyên, Quy đổi điểm tiếng AnhTẢI VỀ
18Quy định về việc tổ chức dạy học các học phần Tiếng Anh không chuyên theo chương trình mới áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2022 trở đi16/11/2022Tiếng Anh không chuyên, Quy đổi điểm tiếng AnhTẢI VỀ