Văn bản – Biểu mẫu

STTTên văn bảnNgày kíMô tảTải về
1Quy định 736/QyĐ-ĐHSG-ĐT về thời gian tối đa được phép học tại trường để hoàn thành chương trình18/04/2014TẢI VỀ
2Quy định 2800/QyĐ-ĐHSG-ĐT v/v xét công nhận tốt nghiệp đối với trình độ đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ28/11/2016Quy định về chuẩn đầu ra (CĐR) và thời gian nộp CĐR để xét công nhận tốt nghiệpTẢI VỀ
3Quyết định 147/ĐHSG-ĐT v/v triển khai thông tư 57/2012/TT_BGDĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ02/04/2013- Xếp hạng năm đào tạo.
- Cảnh báo kết quả học tập.
- Buộc thôi học.
- V/v rút học phần.
- Về công nhận tốt nghiệp.
TẢI VỀ
4Công văn 2895/ĐHSG_ĐT v/v tổ chức dạy học các học phần tiếng Anh không chuyên27/10/2014- Đổi mới nội dung chương trình các học phần tiếng Anh không chuyên
- Khảo sát đầu vào tiếng Anh không chuyên
TẢI VỀ
5Công văn 1995/ĐHSG-ĐT v/v dạy và học môn học GDQP-An ninh18/08/2017TẢI VỀ
6Quy định 428/ĐHSG-ĐT v/v dạy và học bộ môn Giáo dục thể chất22/03/2016TẢI VỀ
7Biểu mẫu "Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp"20/04/2018Dành cho sinh viên đề nghị xét CNTN sớm/trễ so với tiến độ khóa đào tạoTẢI VỀ
9Quy định về việc cấp bảng điểm học tập06/06/2018- Quy định về người có quyền yêu cầu và thủ tục yêu cầu cấp bảng điểm học tập.TẢI VỀ
10Quy định về việc hoãn thi06/06/2018- Quy định các trường hợp được hoãn thi, thủ tục hoãn thiTẢI VỀ
11Quy định 2695/QyĐ-ĐHSG về việc xét công nhận tốt nghiệp đối với hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học21/10/2019- Quy định tốt nghiệp
- Đại học vừa làm vừa học
TẢI VỀ
12Thông báo 2696/TB-ĐHSG về việc xét công nhận tốt nghiệp đối với hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học21/10/2019- Thông báo tốt nghiệp
- Đại học vừa làm vừa học
TẢI VỀ
13Thông báo 2545/TB-ĐHSG về việc xét công nhận tốt nghiệp năm 2019 hệ đại học bằng thứ hai và hệ liên thông, hình thức chính quy26/10/2018- Quy định tốt nghiệp
- Hệ đại học bằng thứ hai
Hệ liên thông chính quy
TẢI VỀ