Văn bản – Biểu mẫu

STTTên văn bảnNgày kíMô tảTải về
1Quy định 736/QyĐ-ĐHSG-ĐT về thời gian tối đa được phép học tại trường để hoàn thành chương trình18/04/2014TẢI VỀ
2Quy định 2800/QyĐ-ĐHSG-ĐT v/v xét công nhận tốt nghiệp đối với trình độ đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ28/11/2016Quy định về chuẩn đầu ra (CĐR) và thời gian nộp CĐR để xét công nhận tốt nghiệpTẢI VỀ
3Công văn 2895/ĐHSG_ĐT v/v tổ chức dạy học các học phần tiếng Anh không chuyên27/10/2014- Đổi mới nội dung chương trình các học phần tiếng Anh không chuyên
- Khảo sát đầu vào tiếng Anh không chuyên
TẢI VỀ
4Công văn 1995/ĐHSG-ĐT v/v dạy và học môn học GDQP-An ninh18/08/2017TẢI VỀ
5Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Trường Đại học Sài Gòn01/12/2017- Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.TẢI VỀ
6Quy định 428/ĐHSG-ĐT v/v dạy và học bộ môn Giáo dục thể chất22/03/2016TẢI VỀ
7Quyết định ban hành Chiến lược và phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học phần Trường Đại học Sài Gòn18/01/2018TẢI VỀ
8Biểu mẫu "Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp"20/04/2018Dành cho sinh viên đề nghị xét CNTN sớm/trễ so với tiến độ khóa đào tạoTẢI VỀ
9Quy định về việc cấp bảng điểm học tập06/06/2018- Quy định về người có quyền yêu cầu và thủ tục yêu cầu cấp bảng điểm học tập.TẢI VỀ
10Quy định về việc hoãn thi06/06/2018- Quy định các trường hợp được hoãn thi, thủ tục hoãn thiTẢI VỀ
11Quy định về việc giải quyết thắc mắc, khiếu nại kết quả học tập của sinh viên
28/12/2018TẢI VỀ
12Quy định 2695/QyĐ-ĐHSG về việc xét công nhận tốt nghiệp đối với hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học21/10/2019- Quy định tốt nghiệp
- Đại học vừa làm vừa học
TẢI VỀ
13Thông báo 2696/TB-ĐHSG về việc xét công nhận tốt nghiệp đối với hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học21/10/2019- Thông báo tốt nghiệp
- Đại học vừa làm vừa học
TẢI VỀ
14Thông báo 2545/TB-ĐHSG về việc xét công nhận tốt nghiệp năm 2019 hệ đại học bằng thứ hai và hệ liên thông, hình thức chính quy26/10/2018- Quy định tốt nghiệp
- Hệ đại học bằng thứ hai
Hệ liên thông chính quy
TẢI VỀ
15Quy định 3089/QyĐ-ĐHSG về công tác tổ chức thi học kì03/12/2020Quy định về công tác tổ chức thi học kìTẢI VỀ
16Thông báo 536/ĐHSG-ĐT về việc áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp30/3/2020Thông báo về việc áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệpTẢI VỀ