Tra cứu trúng tuyển và xác nhận nhập học đợt 1, tuyển sinh đại học chính quy năm 2018(Tình trạng đã xác nhận nhập học sẽ được cập nhật vào 9h00 hằng ngày)