HoặcTổ chức và cá nhân có nhu cầu xác thực thông tin văn bằng, vui lòng gửi công văn
hoặc liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Sài Gòn