Tiêu chí tìm kiếm:

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác minh thông tin văn bằng có thể tự tra cứu theo hướng dẫn như sau:
    - Nhập Họ và tên hoặc Số hiệu bằng hoặc Số vào sổ
    - Chọn Trình độ đào tạo
    - Nhấn vào nút Tìm kiếm.
    - Xem kết quả ở bảng bên dưới.

Nếu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác minh thông tin văn bằng bằng văn bản, vui lòng gửi công văn kèm theo bản photocopy văn bằng cần xác minh đến Trường Đại học Sài Gòn. Địa chỉ: 273 An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM.