Thông báo về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học chính quy năm 2018

CHÚ Ý: Thông báo có kèm theo biểu mẫu “Phiếu đăng kí xét tuyển thẳng vào đại học năm 2018” TẠI ĐÂY.