Thông báo về việc Hoãn thời gian ôn thi năng khiếu và kéo dài thời gian đăng kí ôn thi năng khiếu tuyển sinh đại học năm 2021

1. Hoãn thời gian ôn thi năng khiếu

Theo Thông báo số 577, 578/TB-ĐHSG ngày 07/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn về việc ôn thi năng khiếu tuyển sinh đại học ngành Sư phạm Âm nhạc, ngành Giáo dục Mầm non năm 2021, Trường Đại học Sài Gòn sẽ tổ chức ôn thi năng khiếu cho các thí sinh đã đăng kí ôn thi 02 ngành trên theo lịch như sau:

  • Ngành Sư phạm Âm nhạc: từ 17/5/2021 đến 18/6/2021
  • Ngành Giáo dục Mầm non: từ 15/5/2021 đến 06/6/2021

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và thực hiện Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy – học, hoạt động giáo dục trực tiếp tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, Trường Đại học Sài Gòn thông báo hoãn thời gian ôn thi năng khiếu tuyển sinh đại học năm 2021 và sẽ có thông báo sau (dự kiến tuần sau). Các thí sinh đã đăng kí ôn thi truy cập website: https://tuyensinh.sgu.edu.vn để xem Lịch ôn thi vào ngày 21/5/2021.

2. Kéo dài thời gian đăng kí ôn thi năng khiếu

Trường Đại học Sài Gòn sẽ kéo dài thời gian đăng kí ôn thi năng khiếu tuyển sinh ngành Sư phạm Âm nhạc, ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 đến 17g00 ngày 21/5/2021.

Trân trọng thông báo.