Thông tin về nhập học – Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

  • Thí sinh trúng tuyển đã nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (bản chính) trực tiếp tại Trường, xem Thông tin về nhập học (mặt sau Giấy triệu tập trúng tuyển) để biết các quy định về nhập học và nhập học đúng thời gian quy định.
  • Thí sinh trúng tuyển đã nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (bản chính) qua đường bưu điện, nếu không nhận được Giấy triệu tập trúng tuyển lưu ý:
    1. Kiểm tình trạng xác nhận nhập học TẠI ĐÂY
    2. Xem bản Thông tin về nhập học  TẠI ĐÂY (để biết các quy định về nhập học),
    3. Tra cứu mã số sinh viên TẠI ĐÂY (biết mã số sinh viên để nộp học phí, lệ phí qua ngân hàng),
    4. Đến Trường Đại học Sài Gòn nhập học bình thường theo đúng thời gian quy định.