TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH 2019

THÔNG TIN HỖ TRỢ

Trường Đại học Sài Gòn
Mã trường: SGD
Website: http://sgu.edu.vn
Email: p_daotao@sgu.edu.vn
ĐT: 028.38.352309/ 38.338975/ 38.335484
Ô. Huỳnh Tổ Hạp
Phó trưởng Phòng Đào tạo
Email: hthap@sgu.edu.vn
B. Dương Thị Thu Vân
Chuyên viên Phòng Đào tạo
Email: vandt2512@gmail.com
Ô. Nguyễn Chí Thanh
Chuyên viên Phòng Đào tạo
Email: nguyenchithanhit@gmail.com