THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017

Hệ vừa làm vừa học


  Thông báo về kết quả trúng tuyển đại học vừa làm vừa học năm 2017 (28.08.2017)  

  Điểm trúng tuyển hệ đại học VLVH ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục Tiểu học (28.08.2017)  

  Thông báo xét tuyển đại học VLVH đào tạo theo hệ thống tín chỉ Ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học (31.07.2017)  

  - Mẫu Phiếu đăng kí xét tuyển VLVH   


Hệ văn bằng 2 chính quy


  Thông báo tuyển sinh đại học bằng thứ hai hệ chính quy năm 2017 - Ngành Ngôn ngữ Anh (15.08.2017)  


Hệ liên thông chính quy


  Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH hình thức chính quy năm 2017 - Ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Việt Nam học (15.08.2017)  

    - Lưu ý: Thí sinh đăng kí dự thi ngành Ngôn ngữ Anh nhận thẻ dự thi tại Văn phòng Khoa Ngoại ngữ (C.A009 - Cơ sở chính, Dãy A) trong giờ hành chính từ ngày 21/11/2017  

Hệ liên thông VLVH


  Lưu ý về việc nộp học phí, lệ phí đối với SV trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức VLVH:   

    - Kể từ ngày 7/11/2017, SV chưa nộp học phí và lệ phí vui lòng đến nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (HB006), Trường Đại học Sài Gòn (273 An Dương Vương, P.3, Q.5), KHÔNG NỘP QUA NGÂN HÀNG như thông báo trước đây.  

  Điểm trúng tuyển hệ liên thông khối sư phạm, hình thức vừa làm vừa học năm 2017 (28.10.2017)  

  Tra cứu kết quả tuyển sinh hệ liên thông khối sư phạm, hình thức vừa làm vừa học năm 2017 (28.10.2017)  

  Thông tin phúc khảo:   

    - Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ 25/10/2017 đến 10/11/2017  

  - Mẫu đơn phúc khảo   

  Thông tin về nhập học đối với thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học, hình thức VLVH năm 2017 (28.10.2017)  

  Thông tin về nhập học đối với thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, hình thức VLVH năm 2017 (28.10.2017)  

  Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH hình thức VLVH năm 2017 (17.05.2017)  

  Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ TC lên trình độ CĐ, hình thức VLVH ngành GDMN năm 2017 (17.05.2017)  


Hệ đại học, cao đẳng chính quy


  Thông báo về kết quả trúng tuyển đợt bổ sung ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và xác nhận nhập học năm 2017 (25.08.2017)  

  Điểm trúng tuyển đợt bổ sung (25.08.2017)  

  Tra cứu kết quả trúng tuyển đợt bổ sung (25.08.2017)  

  Thông tin về nhập học (đối với thí sinh đã xác nhận nhập học) - Tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2017 (09.08.2017)  

  Thông báo xét tuyển ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao - Tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2017 (09.08.2017)  

  - Mẫu Phiếu đăng kí xét tuyển ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao   

  Tra cứu thông tin nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017; tra cứu mã số sinh viên (01.08.2017)  

  Thông báo về kết quả trúng tuyển đợt I vào đại học, cao đẳng hệ chính quy và xác nhận nhập học năm 2017 (31.07.2017)  

  Điểm trúng tuyển đợt I (31.07.2017)  

  Hướng dẫn cách quy điểm xét tuyển về thang điểm 30 (31.07.2017)  

  Tra cứu kết quả trúng tuyển đợt I (31.07.2017)  

  Thông báo về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2017 (02.03.2017)  

  - Mẫu Phiếu đăng kí xét tuyển thẳng tại mục 1.2 của thông báo   

  - Mẫu Phiếu đăng kí xét tuyển thẳng tại mục 2.2 của thông báo   

  - Mẫu Phiếu đăng kí xét tuyển thẳng tại mục 3.2 của thông báo   

  - Mẫu Phiếu đăng kí xét tuyển thẳng tại mục 4.2 của thông báo   

  Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 (15.02.2017)  

  Đề án tuyển sinh năm 2017 (15.02.2017)  

Thông tin về thi năng khiếu:


  Tra cứu kết quả thi môn năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 (04.07.2017)  
Thí sinh lưu ý:
- Ngày 7/7/2017 Trường sẽ gửi Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 cho thí sinh qua đường bưu điện.
- Không có phúc khảo các môn năng khiếu.

  Thông báo về việc thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 (15.03.2017)  

  Quy định nội dung thi năng khiếu ngành Thanh nhạc (02.03.2017)  

  Quy định nội dung thi năng khiếu ngành Sư phạm Âm nhạc (02.03.2017)  

  Quy định nội dung thi năng khiếu ngành Sư phạm Mĩ thuật (02.03.2017)  

  Quy định nội dung thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non (02.03.2017)