THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Thông báo mới:


  Thông báo về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2017 (02.03.2017)  

  - Mẫu Phiếu đăng kí xét tuyển thẳng tại mục 1.2 của thông báo   

  - Mẫu Phiếu đăng kí xét tuyển thẳng tại mục 2.2 của thông báo   

  - Mẫu Phiếu đăng kí xét tuyển thẳng tại mục 3.2 của thông báo   

  - Mẫu Phiếu đăng kí xét tuyển thẳng tại mục 4.2 của thông báo   

  Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 (15.02.2017)  

  Đề án tuyển sinh năm 2017 (15.02.2017)  

Thông tin về thi năng khiếu:


  Thông báo về thời gian thu hồ sơ thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 (31.05.2017)  

  Thông báo lịch ôn tập môn năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 (11.05.2017)  
Do số lượng thí sinh đăng kí ôn thi năng khiếu Lớp 1 ngành Giáo dục Mầm non; Lớp 2 ngành Sư phạm Âm nhạc không đủ để mở lớp, Trường lưu ý thí sinh như sau:   
      1. Ngành Giáo dục Mầm non: Lớp 1 (tối thứ 2, 4, 6) chuyển sang học Lớp 2 (tối thứ 3, 5, 7) hoặc Lớp 3 (sáng, chiều thứ Bảy và Chủ nhật).  
      2. Ngành Sư phạm Âm nhạc: Lớp 2 (tối thứ 3, 5) chuyển sang học Lớp 1 (tối thứ 2, 6).  
      3. Nếu thí sinh không tham dự lớp học, vui lòng mang biên lai và Giấy chứng minh nhân dân đến Phòng đào tạo (HB107) Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, P.3, Q.5 để Trường hoàn trả lệ phí ôn thi đã nộp trong thời gian từ 15/5/2017 đến 20/5/2017. Sau thời gian trên, Trường sẽ không giải quyết hoàn trả lệ phí ôn thi cho thí sinh.  
      -   Lịch ôn thi năng khiếu Ngành Sư phạm Âm nhạc   
      -   Lịch ôn thi năng khiếu Ngành Giáo dục Mầm non   

  Thông báo về việc thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 (15.03.2017)  

      -   Tải Phiếu đăng kí dự thi năng khiếu (31.03.2017)  

      -   Đăng kí dự thi năng khiếu trực tuyến (31.03.2017)  

      -   Tra cứu hồ sơ đăng kí dự thi năng khiếu (31.05.2017)  

  Thông báo về việc ôn thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non (02.03.2017)  

  Thông báo về việc ôn thi năng khiếu ngành Sư phạm Âm nhạc (02.03.2017)  

  Quy định nội dung thi năng khiếu ngành Thanh nhạc (02.03.2017)  

  Quy định nội dung thi năng khiếu ngành Sư phạm Âm nhạc (02.03.2017)  

  Quy định nội dung thi năng khiếu ngành Sư phạm Mĩ thuật (02.03.2017)  

  Quy định nội dung thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non (02.03.2017)